مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی

اطلاعات تماس

تصویر تماس
آدرس:
ایران - مشهد، میدان آزادی، پرديس دانشگاه فردوسی روبروی دانشکده ادبیات كدپستی :9177947101

تلفن: تلفن:38804352-051

فرم تماس


سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

 

 خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه پرسشی، ابتدا پاسخ پرسشهای بخش "نحوه پذیرش و ثبت نام" را ملاحظه فرمایید و در صورتی که پاسخ خود را نیافتید، از راه های زیر با ما تماس بگیرید.

 

  • واحد آموزش مرکز فردوسی :  

00985138804352

  • واحد ثبت نام مرکز:

00985138804364

  • واحد امور بین الملل مرکز:

00985138804355

  • واحد امور منابع انسانی:

00985138804359

  • واحد سنجش و ارزیابی:  

00985138804365

  • امور مخصوص ویزا، خوابگاه و استقبال فرودگاهی

iso@um.ac.ir


 

 

 

 

2100 فارسی آموختگان
61 مدرسان جاری
218000 ساعت تدريس تئوري و عملي
38 كشورهاي پذيرش شده