تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

 

شروع دوره آموزشی در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی اول هر ماه شمسی می باشد.

1 اردیبهشت      1399

20April                            2020

26شعبان                      1441

3 خرداد          1399

23 May                                2020

29رمضان                     1441

1 تیر            1399

21 June                            2020

29شوال                     1441

1 مرداد         1399

22 July                            2020

1ذی الحجه                1441

1 شهریور     1399

22 August                        2020

2 محرم                     1442

1 مهر           1399

22 September                   2020

4 صفر                      1442

3آبان           1399

24   October                     2020

7 ربیع الاول                     1442

1 آذر           1399

21 November                   2020

5ربیع الثانی                1442

1 دی           1399

21  December                 2020

6 جمادی الاول                 1442

1 بهمن        1399

20 January                     2021

6 جمادی الثانی                      1442

2 اسفند        1399

20  February                     2021

8 رجب                       1442

 

 

 

آزمون جامع زبان فارسی

نوبت اول

25 مرداد ماه

نوبت دوم

15 دی ماه

 

 

توجه

کلاس‌های مرکز از شنبه تا چهارشنبه برگزار می‌گردد و روزهای پنجشنبه و جمعه مرکز زبان فارسی و واحد ثبت نام تعطیل می‌باشد.

 

 

 

 

2 اردیبهشت      1398

22 April                            2019

16 شعبان                      1440

1 خرداد          1398

22 May                                2019

17 رمضان                     1440

1 تیر            1398

22 June                            2019

18 شوال                     1440

1 مرداد         1398

23 July                            2019

20 ذی القعده                1440

2 شهریور     1398

24 August                        2019

22 ذی الحجه                1440

1 مهر           1398

23 September                   2019

23 محرم                    1441

1 آبان           1398

23 October                     2019

24 صفر                       1441

2 آذر           1398

23 November                   2019

25 ربیع الاول                 1441

1 دی           1398

22 December                 2019

25 ربیع الثانی                  1441

1 بهمن        1398

21 January                     2020

25 جمادی الاول                1441

3 اسفند        1398

22 February                     2020

27 جمادی الثانی               1441

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

2100 فارسی آموختگان
61 مدرسان جاری
218000 ساعت تدريس تئوري و عملي
38 كشورهاي پذيرش شده