همایش ملی الزامات آموزش زبان و ادبیات فارسی

 

 

 

 تاریخ برگزاری همایش : 28 و 29 آبان ماه جاری

برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس سایت همایش مراجعه نمایید:

http://amzadab1399.um.ac.ir/fa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

2100 فارسی آموختگان
61 مدرسان جاری
218000 ساعت تدريس تئوري و عملي
38 كشورهاي پذيرش شده