معرفی استادان

 

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

 

1

دکتر محمد تقوی

دکترای زبان و ادبیات فارسی

taghavi.profcms.um.ac.ir

2

دکتر احسان قبول

دکترای زبان و ادبیات فارسی

ghabool.profcms.um.ac.ir

3

دکتر جعفر چهارمحالی

دکترای زبان و ادبیات فارسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

4

دکتر صفا کاظمیان

دکترای زبان و ادبیات فارسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

5

دکتر زهرا حامدی شیروان

دکترای زبان شناسی همگانی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

6

دکتر سلمان ساکت

دکترای زبان و ادبیات فارسی

saket.profcms.um.ac.ir

7

دکتر سید عباس محمدزاده رضایی

دکترای زبان و ادبیات فارسی

samrezaee.profcms.um.ac.ir

8

دکتر محمد علی غلامی نژاد

دکترای زبان و ادبیات فارسی

 

9

دکتر محمد جواد مهدوی

دکترای زبان و ادبیات فارسی

/mahdavy.profcms.um.ac.ir

10

دکتر فاطمه عسکری

دکترای زبان و ادبیات عربی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Http://mahina.blogfa.com

11

دکتر مهدخت شاه بدیع زاده

دکترای زبان و ادبیات فارسی

 

12

دکترشیما ابراهیمی

دکترای زبان شناسی همگانی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید "

13

عطیه بحر العلومی

کارشناس ارشد آزفا

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

14

هادی پیرگزی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

اعزام به نجف

15

سمیه حقیقت نیا

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

16

هانیه حسنی

کارشناس ارشد آزفا

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

17

زینب خورشیدی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

18

شراره خالقی زاده

دانشجوی دکتری زبان شناسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

19

سعید رادفر

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

20

نسیم رامبد

کارشناس ارشد آزفا

 

21

محسن رودمعجنی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

mroodmajani@gmail>>>.com

22

محبوبه زارع

ارشد ادبیات تطبیقی

 

23

زهرا سلطان احمدی

کارشناس ارشد آزفا

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

24

نرجس سادات سنگی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

25

زهرا شریعت پناه

کارشناس ارشد ادبیات تطبیقی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://teachingpersian.blogfa.com/

26

عزت السادات طباطبائی

کارشناس ارشد آزفا

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

27

میترا طاهر زاده

کارشناس ارشد آزفا

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

28

بهاره ظریف

دانشجو دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

29

فهیمه عباسیان

کارشناس ارشد آزفا

 

30

حمیده عباس‌نژاد

کارشناس ارشد آزفا

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

https://telegram.me/ferdosicenter

http://persianstories.blogfa.com/

31

اسما غفوریان محدث

کارشناس ارشد ادبیات تطبیقی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

32

زهرا غزالی پور

دانشجوی دکترای زبان وادبیات  فارسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

33

صالحه غضنفری مقدم

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

34

طیبه فاتحیان

کارشناس ارشد آزفا

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

35

طیبه گودرزی

کارشناسی ارشد آزفا

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

36

فرشته محمد زاده

دکترای زبان و ادبیات فارسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

37

مهدی مومن

کارشناس ارشد آزفا

 

38

مارینا مریخی

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی

 

39

مهشید میر شاهی

 کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://learningpersian.blogfa.com/

40

نرگس ملکی نژاد

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

41

فرشته مومنیان  اصفهانی

دانشجوی ارشد  زبان شناسی همگانی

 

42

گراناز نادر نژاد

دانشجوی دکترای زبان شناسی همگانی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

43

سید عباس ناجی

کارشناسی ارشد آزفا

 

44

ندا نجاری

 کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی

 

45

بهاره هادی زاده

کارشناسی ارشد

آموزش زبان انگلیسی

 

46

سکینه نویدی

دانشجوی دکتری زبان شناسی