برگزاری نشست علمی بکارگیری تکلیف در طراحی آزمون در مرکز فردوسی

جلسه ای با محوریت بکارگیری تکلیف در طراحی آزمون با حضور مدرسان مرکز فردوسی روز دوشنبه 29 آبان ماه سال جاری در مرکز فردوسی برگزار شد.

در این جلسه آقای رودمعجنی، یکی از مدرسان مرکز، مباحثی در خصوص شکل گیری آزمون تافل، مفهوم توانش زبانی و ارتباطی در این آزمون، چهارچوب مشخصات تکلیف و سنجش میزان سختی این تکالیف و مهارت خواندن در آزمون تافل ارائه کرد. وی با اشاره به تاریخچه آزمون تافل، اولین آزمون تافل برگزار شده را سال 1961 دانست. آقای رودمعجنی مرحله اساسی در طراحی آزمون را شناسایی تکلیف های محیط دانشگاهی برشمرد. از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بررسی میزان سختی تکلیف بود که یکی از راه های بررسی میزان سختی تکلیف بررسی نوع سوالات بر اساس نوع اطلاعات، نوع مطابقت و گزینه های انحرافی می باشد. در پایان این جلسه نیز متنهای خواندن در آزمون تافل مورد بررسی قرار گرفت و مدرسان سوالات خود را در این زمینه مطرح کردند و آقای رودمعجنی به آن پاسخ داد.