برگزاری دومین نشست مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی در موسسه دهخدای تهران

دومین نشست مراکز بین الملی آموزش زبان فارسی دردانشگاه ها و مراکز علمی کشور روز یکشنبه 14 مرداد ماه 97 در مرکز آموزش زبان فارسی موسسه دهخدا برگزار گردید.

در این نشست پس از مراسم افتاحیه دکتر محمد تقوی به عنوان اولین سخنران گزارشی از فعالیتهای مرکز فردوسی ارائه کردند و ضمن معرفی مرکز، برنامه ها و آماری از زبان آموزان کشورهای مختلف طی سالهای 92 97 را ارائه کرد. پس از ایشان، رئیس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران و دانشگاه امام خمینی قزوین گزارش خود را در این زمینه مطرح کردند. در نشست بعد از ظهر، درباره آزمون سنجش استانداردهای مهارت فارسی (سامفا) بحث و تبادل نظر شد. عصر این روز، درباره آزمون زبان فارسی به غیرفارسی زبانان مباحث مربوط به منابع و ضرورت همکاریهای علمی استادان در این زمینه مطرح گردید. دکتر احسان قبول، مدیر همکاری های علمی- بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد، در این جلسه به معرفی کتب جدید آموزشی و کمک آموزشی مرکز فردوسی گزارشی ارائه کرد.