آزمون جامع زبان فارسی در مرکز فردوسی برگزار شد

 

آزمون جامع زبان فارسی روز پنج شنبه 25 مرداد ماه 97، با حضور 126 تن از فارسی آموزان مرکز فردوسی در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.

 

در این آزمون که در دو مرحله کتبی و شفاهی انجام شد، فارسی آموزانی از کشورهای عراق، لبنان، سوریه، اندونزی و کانادا شرکت کردند. داوطلبان در این آزمون به سوالات مرتبط با چهار مهارت شنیداری، گفتاری، خوانداری و نوشتاری پاسخ دادند.

پس از این آزمون، عصر امروز، نتایج آزمون بر روی سایت مرکز فردوسی قرار گرفت که 82 تن از داوطلبان نمره قبولی را کسب کردند. همچنین آقای محمد وفا از کشور عراق، آقای محمد نورس از کشور سوریه و خانم سارا رعد از کشور لبنان نفرات برتر این آزمون بودند.

یادآور می شود همزمان با این آزمون، آزمون جامع زبان فارسی با نظارت بخش واحد سنجش و ارزیابی مرکز فردوسی، در نجف عراق نیز برگزار شد که 30 داوطلب در آن شرکت داشتند. اغلب این داوطلبان پس از کسب موفقیت در این آزمون برای ادامه تحصیل به دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد معرفی می شوند.