آموزش زبان فارسی در دانشگاه حلبچه عراق

به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق، سومین دوره آموزش زبان فارسی در دانشگاه حلبچه آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق، سومین دوره آموزش زبان فارسی با حضور هاشمی، نماینده فرهنگی کشورمان در سلیمانیه در محل دانشگاه حلبچه آغاز شد.

در این دوره 10 نفر فراگیر زبان فارسی شرکت کرده که با تدریس آکو ابراهیم، استاد زبان فارسی طی 150 ساعت به روش کتاب آموزش نوین زبان فارسی تألیف احسان قبول آموزش داده می‌شود.

بعد از گذراندن مرحله آزمون تافل زبان فارسی، گواهی رسمی آموزش زبان فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد به فراگیران اهداء خواهد شد.