برگزاری سومین آزمون سامفا در مرکز فردوسی

سومین آزمون سنجش استانداردهای مهارت های زبان فارسی (سامفا) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد، روزهای پنج شنبه 15 شهریور ماه 97 و جمعه 16 شهریورماه سال جاری با حضور 17 داوطلب از کشورهای عراق و لبنان برگزار شد.

این آزمون در دو روز برگزار شد که در روز اول داوطلبان در بخش عمومی به سوالات مرتبط با مهارت های شنیداری، خوانداری، نوشتاری، گفتاری پاسخ دادند و در روز جمعه در بخش آکادمیک به سوالات مرتبط در چهار گروه علوم انسانی، مهندسی، علوم پزشکی و علوم اجتماعی پاسخ دادند.

گفتنی است این آزمون به صورت همزمان در مراکز زبان فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دهخدا تهران، قزوین، وکردستان برگزار شد. همچنین داوطلبان پس از کسب موفقیت در این آزمون از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش کشور گواهینامه دریافت خواهند کرد.