کارگاه دانش افزایی مدرسان عراقی در مرکز فردوسی برگزار شد.

کارگاه دانش افزایی مدرسان عراقی به مدت دو هفته از تاریخ 3 شهریور ماه تا 15 شهریور ماه سال جاری  با حضور 11 نفر از استادان کشورهای عراق و لبنان در مرکز فردوسی برگزار شد.

طی این کارگاه 5 مدرس از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرسان مرکز فردوسی به آموزش مباحث و موضوعاتی پیرامون روش تدریس زبان فارسی، دستور و نگارش فارسی، اصول و مبانی تدریس خواندن و گفتگو و سنجش و ارزیابی پرداختند. در این کارگاه دکتر احسان قبول، مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه، و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، روش تدریس زبان فارسی  و دکتر محمد تقوی، رئیس مرکز فردوسی، دستور و نگارش فارسی را مطرح کردند. همچنین آقای محسن رودمعجنی، خانم صالحه غضنفری مقدم و دکتر زهرا حامدی شیروان، مدرسان مرکز فردوسی به بررسی مبانی و اصول سنجش و ارزیابی، خواندن فارسی و گفتگو پرداختند. همچنین شرکت کنندگان این کارگاه با حضور در کلاس های  مرکز فردوسی از نزدیک با روند آموزش زبان فارسی آشنا شدند.

گفتنی است  در پایان این کارگاه 72 ساعته، به شرکت کنندگان گواهی نامه به زبان‌های فارسی و انگلیسی اهداء شد.