بازدید رئیس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه کردستان از مرکز فردوسی

رئیس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه کردستان، دکتر یحیی اسعدی به همراه تعدادی از فارسی آموزان این مرکز روز چهارشنبه 23 آبان ماه سال 97 از مرکز فردوسی بازدید کردند.

طی این بازدید، دکتر یحیی اسعدی، رئیس مرکز آموزش فارسی سنندج با معاونین این مرکز دیدار کردند . در این دیدار دکتر صفا کاظمیان، معاون بین الملل مرکز فردوسی، ضمن ارائه توضیحاتی درباره موقعیت مرکز فردوسی آمادگی این مرکز را برای برگزاری دوره های تکمیلی و همچنین برگزاری آزمون جامع برای دانشگاه کردستان را اعلام کرد. سپس دکتر جعفر چهارمحالی، معاون آموزشی مرکز فردوسی توضیحاتی درباره نظام آموزشی مرکز و کلاس های درس در این مرکز ارائه کرد.