بازدید هیات دانش آموزان برتر لبنانی از مرکز فردوسی

در راستای گسترش روابط آموزشی و پژوهشی میان موسسات علمی و آموزشی کشور لبنان و مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد، تعدادی از دانش آموزان برتر و نخبه مدارس المهدی لبنان روز چهارشنبه 30 آبان ماه جاری از مرکز فردوسی بازدید کردند.

در این دیدار دکتر جعفر چهار محالی، معاون آموزشی مرکز، ضمن معرفی فعالیت ها و برنامه درسی مرکز فردوسی، توضیحاتی درباره تاریخچه ، تعداد فارسی آموزان و مدرسان و روند رو به افزایش کلاس های مرکز فردوسی ارائه کرد. وی با اشاره به تجربه موفق مدرسه تابستانی دانش آموزان لبنانی در این مرکز ابراز امیدواری کرد که این دوره ها باز هم ادامه یابد. در ادامه فارسی آموزان از کلاس های درس و امکانات و سیستم آموزش مجازی مرکز فردوسی بازدید کردند.