جلسه تودیع معاون بین الملل مرکزآموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، در مرکز فردوسی برگزار شد.

جلسه تودیع معاون بین الملل مرکز فردوسی با حضور مدیر همکاری های علمی و بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی، دکتر احسان قبول، دکتر محمد تقوی، رئیس مرکز فردوسی، و مدرسان این مرکز برگزار شد.

در این جلسه، دکتر قبول، ضمن تبریک سمت جدید دکتر کاظمیان در دانشکده ادبیات از تلاش‌ها و فعالیت‌های ارزنده ایشان در زمینه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در این مرکز تشکر و قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد همکاری‌های وی با مرکز فردوسی همچنان ادامه داشته باشد و از احداث کتابخانه تخصصی آموزش زبان فارسی برای مدرسان و فارسی آموزان خبر داد. در ادامه دکتر محمد تقوی نیز از همکاری صمیمانه دکتر کاظمیان در مرکز فردوسی تشکر کرد. سپس دکتر صفا کاظمیان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان را کار دشوار اما بسیار شیرین دانست و از تمامی مدرسان و همکاران مرکز فردوسی تشکر کرد.  در پایان با اهدای هدایی از ایشان تقدیر و قدردانی شد.