بازدید مسئولین دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مرکز فردوسی

معاون آموزشی، مدیر تحصیلات تکمیلی و دو تن از کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مرکز فردوسی بازدید کردند.

روز سه شنبه 21 اسفند ماه دکتر اعتضاد معاون و دکتر خواجوی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه(مرکز فردوسی) بازدید و ضمن حضور در کلاس ها با مدرسان و فارسی آموزان گفت و گو کردند و پس از آن در نشست مشترکی با دکتر قبول مدیر همکاری های علمی بین المللی، دکتر موذن زاده رئیس اداره دانشجویان بین الملل و دکتر چهارمحالی معاون آموزش و پژوهش مرکز فردوسی حضور یافته و در خصوص همکاری های مشترک علمی، پژوهشی و فرهنگی داخلی و بین المللی دو دانشگاه بحث و گفت و گو کردند. در پایان این نشست قرار شد تفاهم نامه همکاری مشترک بین دو دانشگاه امضاء و از حسن همجواری و امکانات موجود دو دانشگاه در جهت ارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد استفاده شود.