راه اندازی کانال اطلاع رسانی و آموزشی مرکز فردوسی

به منظور سهولت دسترسی به مطالب آموزشی، اطلاعیه ها، برگزاری دوره های آموزشی، کانال اطلاع رسانی دوره های آموزشی در تلگرام راه اندازی شد.

از این پس تمامی اطلاعیه های مربوطه در این کانال نیز اطلاع رسانی خواهد شد. 

 

 عضویت در کانال مرکز

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

2100 فارسی آموختگان
61 مدرسان جاری
218000 ساعت تدريس تئوري و عملي
38 كشورهاي پذيرش شده