مدرسان جاری مرکز

  

 

 

 

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

 

دکتر محمد تقوی

دکترای زبان و ادبیات فارسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

taghavi.profcms.um.ac.ir

دکتر احسان قبول

دکترای زبان و ادبیات فارسی

ghabool.profcms.um.ac.ir

دکتر جعفر چهارمحالی

دکترای زبان و ادبیات فارسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر زهرا حامدی شیروان

دکترای زبان شناسی همگانی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر محمد جواد مهدوی

دکترای زبان و ادبیات فارسی

/mahdavy.profcms.um.ac.ir

دکتر مهدخت شاه بدیع زاده

دکترای زبان و ادبیات فارسی

 

دکترشیما ابراهیمی

دکترای زبان شناسی همگانی

sاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

دکتر الهام اخلاقی

 دکتری زبان شناسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

عطیه بحر العلومی

کارشناس ارشد آزفا

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

هادی پیرگزی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

اعزام به نجف

سمیه حقیقت نیا

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

هانیه حسنی

کارشناس ارشد آزفا

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زینب خورشیدی

دانشجوی دکتری آزفا

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 دکتر شراره خالقی زاده

 دکتری زبان شناسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نسیم رامبد

دانشجوی دکتری زبانشناسی

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

https://www.linkedin.com/in/nasim-rambod-508a7758

زهرا سلطان احمدی

کارشناس ارشد آزفا

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر نرجس سادات سنگی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

زهرا شریعت پناه

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

عزت السادات طباطبائی

کارشناس ارشد آزفا

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 دکتر بهاره ظریف

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

فهیمه عباسیان

کارشناس ارشد آزفا

 

حمیده عباس‌نژاد

کارشناس ارشد آزفا

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

https://telegram.me/ferdosicenter

http://persianstories.blogfa.com/

اسما غفوریان محدث

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زهرا غزالی پور

دانشجوی دکترای زبان وادبیات  فارسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صالحه غضنفری مقدم

دکترای زبان و ادبیات فارسی

//ctpl.um.ac.ir/%20این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید "> این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

طیبه فاتحیان

کارشناس ارشد آزفا

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

طیبه گودرزی

کارشناسی ارشد آزفا

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر فرشته محمد زاده

دکترای زبان و ادبیات فارسی

mohamadzade_این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مهدی مومن

کارشناس ارشد آزفا

 

مارینا مریخی

دکترای زبان و ادبیات فارسی

 

مهشید میر شاهی

 کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

نرگس ملکی نژاد

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

فرشته مومنیان  اصفهانی

دانشجوی ارشد  زبان شناسی همگانی

 

گراناز نادر نژاد

دانشجوی دکترای زبان شناسی همگانی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بهاره هادی زاده

کارشناسی ارشد

آموزش زبان انگلیسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سکینه نویدی

دکتری زبان شناسی

 

ریحانه بارانی

کارشناسی ارشد آزفا

 

مهسا آزموده

کارشناسی ارشد زبان شناسی

 

سارا جلالیان 

کارشناسی ارشد آزفا

 

 اعظم نیکخواه

دکتری ادبیات فارسی  

 

 

 

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

 

دکتر محمد تقوی

دکترای زبان و ادبیات فارسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

taghavi.profcms.um.ac.ir

دکتر احسان قبول

دکترای زبان و ادبیات فارسی

ghabool.profcms.um.ac.ir

دکتر جعفر چهارمحالی

دکترای زبان و ادبیات فارسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر زهرا حامدی شیروان

دکترای زبان شناسی همگانی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر محمد جواد مهدوی

دکترای زبان و ادبیات فارسی

/mahdavy.profcms.um.ac.ir

دکتر مهدخت شاه بدیع زاده

دکترای زبان و ادبیات فارسی

 

دکترشیما ابراهیمی

دکترای زبان شناسی همگانی

sاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

دکتر الهام اخلاقی

 دکتری زبان شناسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

عطیه بحر العلومی

کارشناس ارشد آزفا

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

هادی پیرگزی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

اعزام به نجف

سمیه حقیقت نیا

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

هانیه حسنی

کارشناس ارشد آزفا

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زینب خورشیدی

دانشجوی دکتری آزفا

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 دکتر شراره خالقی زاده

 دکتری زبان شناسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نسیم رامبد

دانشجوی دکتری زبانشناسی

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

https://www.linkedin.com/in/nasim-rambod-508a7758

زهرا سلطان احمدی

کارشناس ارشد آزفا

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر نرجس سادات سنگی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

زهرا شریعت پناه

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

عزت السادات طباطبائی

کارشناس ارشد آزفا

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 دکتر بهاره ظریف

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

فهیمه عباسیان

کارشناس ارشد آزفا

 

حمیده عباس‌نژاد

کارشناس ارشد آزفا

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

https://telegram.me/ferdosicenter

http://persianstories.blogfa.com/

اسما غفوریان محدث

کارشناس ارشد ادبیات تطبیقی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زهرا غزالی پور

دانشجوی دکترای زبان وادبیات  فارسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صالحه غضنفری مقدم

دکترای زبان و ادبیات فارسی

//ctpl.um.ac.ir/%20این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید "> این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

طیبه فاتحیان

کارشناس ارشد آزفا

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

طیبه گودرزی

کارشناسی ارشد آزفا

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر فرشته محمد زاده

دکترای زبان و ادبیات فارسی

mohamadzade_این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مهدی مومن

کارشناس ارشد آزفا

 

مارینا مریخی

دکترای زبان و ادبیات فارسی

 

مهشید میر شاهی

 کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

نرگس ملکی نژاد

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

فرشته مومنیان  اصفهانی

دانشجوی ارشد  زبان شناسی همگانی

 

گراناز نادر نژاد

دانشجوی دکترای زبان شناسی همگانی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بهاره هادی زاده

کارشناسی ارشد

آموزش زبان انگلیسی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سکینه نویدی

دکتری زبان شناسی

 

ریحانه بارانی

کارشناسی ارشد آزفا

 

مهسا آزموده

کارشناسی ارشد زبان شناسی

 

سارا جلالیان 

کارشناسی ارشد آزفا

 

 اعظم نیکخواه

دکتری ادبیات فارسی 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

2100 فارسی آموختگان
61 مدرسان جاری
218000 ساعت تدريس تئوري و عملي
38 كشورهاي پذيرش شده