نمرات آزمون جامع مهر 99

کد داوطلبی

نام و نام خانوادگی

نمره

149

ابتهال قاسم کطیو الحسین

91.25

165

معصومه غالی فلیح الکنانی

85.00

147

علی هادی حسن العرداوی

84.38

157

کمال محمد جهاد

80.00

131

علی کریم کاظم التمیمی

79.38

170

کرار حمزه عبدالهادی

79.06

169

وسام باسم مجید

77.00

155

سعد محمد جواد سلطانی

76.50

136

رسول ابراهیم مری

75.00

107

احمد محمد حسن نوری الاسدی

74.69

168

علی ثامر علی آل شکر

74.38

146

علی حسن غازی الخیکانی

73.75

132

فرقد فیصل جدعان صلال

71.88

158

خالد النصار

70.00

171

حسین محمد طارق الخیون

70.00

164

علی عیدان حمود السیلاوی

69.38

178

محمدستار راضی الجبوری

71.25

138

هشام کریم الجابری

67.50

151

ضیا لامع  محسن

70.63

113

احمد عبدالهادی صالح الجنابی

66.88

129

علی کریم عکار البهادلی

66.88

166

علی جاسب نعیم الکعبی

73.75

152

سیف مهدی مسلم

70.63

123

علی عماد حمید السعدی

65.00

137

نوار محمد رحمان

65.00

148

محمود علی حسین عبدالله

64.38

125

حسام حسن رحیمه الجعیبی

62.50

150

علی هادی حمید

62.50

105

حیدر جاسم محمد الحسناوی

61.25

176

احمد عبدالرسول داغر الکنانی

61.25

101

هند شفیق نمر المالکی

60.94

134

مقداد زکی حمید بنانه

60.00

135

معتصم عوده عرمش الصوافی

60.00

162

روی کامل محیسن البوصالح

58.75

139

مصطفی خزعل واشی

57.81

167

دانیه فلاح عبد زید الابراهیمی

57.50

172

مراد فاضل محمد المسعودی

56.88

122

سلمان جوده مریانی

56.56

102

اسما علی عبدالحسین

56.25

112

عمر کریم عبدالخالق الاسدی

56.25

143

سری عواد تایه المرمضی

55.63

163

نور صالح شمخی ال محیی

55.63

124

ادهم علا مری عزاوی

53.13

111

زینب علی خضیر ال بوده

52.81

121

حیدر سعدون خیون السودانی

52.50

140

منتظر محمد مرد الموسوی

52.50

127

علا ناصر جابر عبیدی

51.88

159

امجد یحیی صبر

51.88

126

طارق حسن فلیح الرسیتم

51.25

145

رانیا علی مناجر

51.25

133

زهرا صبار علی العبودی

50.63

141

محمد رشید  دبیان

50.63

130

مسلم حسن عبود الغراوی

49.38

142

حیدر ماهود سعود

49.38

153

ساره عبدالمحسن عزیز عبدالله

49.38

156

صباح محمد رضا فیصل

48.75

173

احمد حسین عوده خلاف

46.88

118

علی عطیه

46.25

128

عباس عبد علی خضر العکیلی

46.25

144

فاطمه ایمان علی الدلیمی

45.63

104

عقیل حلو مطیر العائدی

44.38

120

خالد هیثم البدر

44.38

160

احمد عباس متعب الواید

44.38

103

علی عبدالرسول شمران الوائلی

44.06

115

مسلم حسن صبیح الجبوری

42.19

161

زهرا جاسم محمد

41.88

177

احمد ریسان ابراهیم الرکابی

41.88

117

مهتدی کاظم هادی ال عزام

38.13

119

سعد کاظم محمد الحمزاوی

36.25

109

رافع طعمه احمد المنصوری

35.63

110

کرار ریاض محسن سریاوی

35.63

108

احمد حمید کریم سوادی

33.75

114

انسام حسن کریم

33.13

154

اثمار جابر المعیوفی

33.13

174

اشرف کریم بادی الشرهانی

30.63

106

عقیل حازم حسین الجاسم

26.25

116

زید حسن صبیح الجبوری

غایب

175

عباس علی اشکاصی الفرطوسی

غایب

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

2100 فارسی آموختگان
61 مدرسان جاری
218000 ساعت تدريس تئوري و عملي
38 كشورهاي پذيرش شده