اطلاعیه مهم و فوری

فارسی آموزانی که از آبان ماه جاری در دوره آموزش زبان فارسی ثبت نام می‌کنند موظف هستند همزمان با ثبت نام در مرکزآموزش زبان فارسی، دوره زبان آموزی خود را سپری کنند و چنانچه فارسی آموزی بنا به هر دلیلی بعد از ثبت نام، دوره فارسی خود را نگذراند باید فرایند ثبت نام را دوباره طی کند.

درضمن چنانچه کسی بدون هماهنگی کلاس راترک کند یا بیش ازحد مجاز درکلاس غیبت کند مشمول جریمه وتکراردوره خواهد شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

2100 فارسی آموختگان
61 مدرسان جاری
218000 ساعت تدريس تئوري و عملي
38 كشورهاي پذيرش شده