مصاحبه

نمایش # 
مصاحبه با خانم داشا از اسلواکی (7 اسفند 1400)
خاطره کریستیناونویک فارسی آموز کرواسی (16 آبان 1400)
دست نوشته فارسی آموز سطح پیشرفته مرکز (11 آذر 1398)
خاطره فارسی آموزان ایتالیایی (12 مرداد 1398)
خاطره فارسی آموز انگلیسی از فارسی آموزی در مرکز فردوسی (16 تیر 1398)
خاطره نوروزی فارسی آموز انگلیسی مرکز فردوسی (21 ارديبهشت 1398)
خاطره فارسی آموز ترکیه از آموزش زبان فارسی در مرکز فردوسی (21 ارديبهشت 1398)
پزشک لبنانی از علاقه اش به زبان فارسی می‌گوید (13 شهریور 1397)
خاطره فارسی آموز ژاپنی از علاقه به ایران وآشنایی با زبان فارسی (18 آذر 1396)
مسن ترین فارسی آموز و علاقه به خوشنویسی و مینیاتور (23 آبان 1396)
گفت و گو با فارسی آموز استرالیایی مرکز فردوسی (1 آبان 1396)
دکتر احسان قبول: دانشجویان کرد بالاترین سرعت یادگیری زبان فارسی را دارند (8 مرداد 1396)
گفتگوی رئیس مرکز فردوسی با خبرنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (1 تیر 1396)
مصاحبه پرفسور ویکتور الکک با خبرنامه مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد (22 اسفند 1395)
گفتگو با لی وی تیشن فارسی آموز تایوانی مرکز و مورخ تاریخ ایلخانی (25 بهمن 1395)
مصاحبه با قاسم رضوی زبان آموز انگلیسی (12 آبان 1395)
2100 فارسی آموختگان
61 مدرسان جاری
218000 ساعت تدريس تئوري و عملي
38 كشورهاي پذيرش شده