تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

 

شروع دوره آموزشی در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی اول هر ماه شمسی می باشد.

      1 خرداد            1397

             22 may                     2018     

6 رمضان                    1439

2 تیر            1397

22 Jun                            2018

8 شوال                     1439

1 مرداد         1397

23 July                            2018

9   ذی القعده                1439

3 شهریور     1397

25 August                        2018

13 ذی الحجه                1439

1 مهر           1397

23 September                   2018

13 محرم                    1440

1 آبان           1397

23 October                     2018

13 صفر                       1440

3آذر           1397

24 November                   2018

16 ربیع الاول                 1440

1 دی           1397

22 December                 2018

14 ربیع الثانی                  1440

1 بهمن        1397

21 January                     2019

14 جمادی الاول                1440

1 اسفند        1397

20 February                     2019

14 جمادی الاثانی              1440

 

 

آزمون جامع زبان فارسی

نوبت اول

25 مرداد ماه

نوبت دوم

15 دی ماه

 

 

توجه

کلاس‌های مرکز از شنبه تا چهارشنبه برگزار می‌گردد و روزهای پنجشنبه و جمعه مرکز زبان فارسی و واحد ثبت نام تعطیل می‌باشد.