تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

 

شروع دوره آموزشی در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی اول هر ماه شمسی می باشد.

 

1 اردیبهشت      1400

21April                            2021

8 رمضان                      1442

1 خرداد          1400

22 May                                2021

10 شوال                          1442

1 تیر            1400

22 June                            2021

11 ذی القعده                     1442

2 مرداد         1400

24 July                            2021

13 ذی الحجه                      1442  

1 شهریور     1400

23 August                        2021

14 محرم                         1443

3 مهر           1400

25 September                   2021

18 صفر                           1443

1آبان           1400

23   October                     2021

16 ربیع الاول                     1443

1 آذر           1400

22 November                   2021

16ربیع الثانی                    1443

1 دی           1400

22  December                 2021

17 جمادی الاول                  1443

2 بهمن        1400

22 January                     2022

19 جمادی الثانی                      1443

1 اسفند        1400

20  February                     2022

18 رجب                              1443

 

 

 

آزمون جامع زبان فارسی

نوبت اول

25 مرداد ماه

نوبت دوم

15 دی ماه

 

 

توجه

کلاس‌های مرکز از شنبه تا چهارشنبه برگزار می‌گردد و روزهای پنجشنبه و جمعه مرکز زبان فارسی و واحد ثبت نام تعطیل می‌باشد.

 

 

 

 

2 اردیبهشت      1398

22 April                            2019

16 شعبان                      1440

1 خرداد          1398

22 May                                2019

17 رمضان                     1440

1 تیر            1398

22 June                            2019

18 شوال                     1440

1 مرداد         1398

23 July                            2019

20 ذی القعده                1440

2 شهریور     1398

24 August                        2019

22 ذی الحجه                1440

1 مهر           1398

23 September                   2019

23 محرم                    1441

1 آبان           1398

23 October                     2019

24 صفر                       1441

2 آذر           1398

23 November                   2019

25 ربیع الاول                 1441

1 دی           1398

22 December                 2019

25 ربیع الثانی                  1441

1 بهمن        1398

21 January                     2020

25 جمادی الاول                1441

3 اسفند        1398

22 February                     2020

27 جمادی الثانی               1441

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

2100 فارسی آموختگان
61 مدرسان جاری
218000 ساعت تدريس تئوري و عملي
38 كشورهاي پذيرش شده