مقالات علمی پژوهشی

 

عنوان مقاله

نام نویسنده (گان)

حوزه پژوهشی

 بررسی و مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام متن در کتابهای سطح پیشرفته از چهار مجموعه کتاب آموزش زبان فارسی

زهرا حامدی شیروان

مهشید میرشاهی

آموزش زبان فارسی

 بررسی میزان به کارگیری واژگان پایه زبان فارسی در کتاب های سطح مقدماتی از چهار مجموعه کتاب آموزش زبان فارسی

زهرا حامدی شیروان

مهشید میرشاهی

آموزش زبان فارسی

icon-9     بررسی متون خواندن کتاب فارسی بیاموزیم

حمیده عباس نژاد

آموزش زبان فارسی

 icon-9   مقایسه دو روش آموزش استفاده از تصویر و نقشه ذهنی در تدریس واژگان 

حمیده  عباس نژاد

آموزش زبان فارسی

طرح تدوین  icon-9       کتابهای سطح بندی شده با موضوعات روایی 

حمیده عباس نژاد 

آموزش زبان فارسی 

icon-9 جهت گیری انگیزشی و پیشرفت تحصیلی فارسی آموزان عرب زبان

شراره خالقی زاده

آموزش زبان فارسی

icon-9 نقدی برکتاب­های آموزش زبان فارسی ­به­ غیرفارسی ­زبانان

نسیم رامبد

آموزش زبان فارسی

icon-9 بررسی اجمالی پاره­ گفتار«خسته نباشید» وچگونگی آموزش آن به غیرفارسی زبانان

نسیم رامبد

آموزش زبان فارسی

icon-9  تاثیرروش تکلیف محوردرآموزش زبان فارسی ­به­غیرفارسی­ زبانان

نسیم رامبد

آموزش زبان فارسی

icon-9 عنصر فعلی در افعال مرکب

نسیم رامبد

آموزش زبان فارسی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

2100 فارسی آموختگان
61 مدرسان جاری
218000 ساعت تدريس تئوري و عملي
38 كشورهاي پذيرش شده