نشست ریاست مرکز با مدرسان

نشست گفتگوی ریاست مرکز با مدرسان با موضوع بررسی مسایل آموزشی و پژوهشی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

2100 فارسی آموختگان
61 مدرسان جاری
218000 ساعت تدريس تئوري و عملي
38 كشورهاي پذيرش شده