پایان دوره آموزش زبان فارسی در کربلای معلی

با حمایت رایزنی فرهنگی کشورمان در عراق، دوره آموزش زبان فارسی در مؤسسه اسمارت کربلای معلی پایان یافت.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، در راستای گسترش و توسعه آموزش زبان فارسی در شهرهای مختلف عراق، با حمایت رایزنی فرهنگی ايران در اين کشور، دوره آموزشی زبان فارسی با حضور 20 فارسی‌آموز در کربلای معلی برگزار شد.

فراگیران در این دوره، سطح آغازین زبان فارسی را بر مبنای شیوه آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد، طی مدت 40 ساعت آموزشی فرا گرفتند.

گفتني است؛ برگزاری دوره‌های آموزش زبان فارسی توسط مؤسسات خصوصی آموزش زبان در بغداد (پايتخت) و دیگر شهرهای عراق با حمایت رایزنی فرهنگی کشورمان در دستور کار قرار دارد و در حال برگزاری است.