بازدید مسئولان بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مرکز آموزش زبان فارسی و رایزنی در خصوص امور دانشجویان بین‌الملل و فعالیت‌های علمی بین‌المللی

روز دوشنبه چهار تن از مسئولان بخش بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن بازدید از مرکز آموزش زبان فارسی و اداره دانشجویان بین‌الملل با مدیران بین‌الملل دانشگاه دیدار و گفت و گو کردند.

در این دیدار ابتدا مهمانان از بخش آموزش مجازی مرکز فردوسی بازدید کردند و درخصوص طول دوره فارسی‌آموزی، امتحانات، آزمون جامع، آزمون سامفا و حدنصاب نمره‌های قبولی فارسی‌آموزان با دکتر تقوی رئیس و دکتر چهارمحالی معاون آموزشی مرکز فردوسی گفت و گو کردند. در ادامه دکتر قبول مدیر همکاریهای علمی بین‌المللی دانشگاه توضیحاتی درباره انواع فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه و ساختار اداری این مدیریت ارائه کرد و پس از آن دکتر تقوی،  رئیس مرکز زبان فارسی دانشگاه فردوسی و دکتر مؤذن‌زاده، رئیس اداره دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه، درباره ساز و کار فعالیت های حوزه خود توضیحاتی ارائه کردند.

در این دیدار بازدید کنندگان ضمن تشکر از بخش بین‌الملل دانشگاه فردوسی به خاطر همکاری با دانشگاه علوم پزشکی، ضمن طرح سئوالات و مشکلات پیش روی خود، خواستار استفاده از تجربیات دانشگاه فردوسی در حوزه فعالیت‌های علمی بین‌المللی شدند.