اطلاعیه ثبت نام آزمون جامع زبان فارسی

 

به اطلاع فارسی آموزان محترم مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد می رساند: آزمون جامع زبان فارسی،  شنبه 15 دیماه 97 در مرکز فردوسی برگزار می‌شود، متقاضیان ثبت نام در این آزمون از روز  شنبه 1 دیماه الی 12 دیماه با مراجعه به ساختمان شماره 2 مرکز فردوسی می توانند ثبت نام نمایند.

زمان آزمون: 15  دیماه 97، از ساعت 8 الی 12 (آزمون کتبی)  ساعت 12 الی 15 ( آزمون شفاهی)

مکان آزمون: مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد، ساختمان شماره 2

مدارک لازم برای ثبت نام: کپی پاسپورت، دو قطعه عکس، 70 هزار تومان

زمان ثبت نام: 1 دیماه الی 12 دی ماه ، از ساعت 11 الی 14:30 دقیقه صبح