مکان برگزاری آزمون جامع

قابل توجه شرکت کنندگان آزمون جامع زبان فارسی

مکان برگزاری آزمون جامع روز شنبه ، 15 دیماه ، به دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی تغییر یافت. گفتنی است که این آزمون ساعت 8 صبح شروع می شود و به دو صورت کتبی و شفاهی برگزار می گردد.