برگزاری کارگاه خوشنویسی برای مدرسه تابستانی مرکز فردوسی

کارگاه خوشنویسی روز شنبه 2 شهریور ماه 98 با حضور پرشور50 تن از فارسی آموزان لبنانی مدرسه تابستانی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری کانون هنرهای تجسمی دانشگاه برگزار شد. در این مراسم مدرسان مرکز فردوسی، آقایان دکتر جعفر چهارمحالی، مهندس پرسا، مهدی ییلاقی و امیر علی برومند، طبق درخواست فارسی آموزان، آیات و احادیث و اشعار فارسی و اسامی زبان آموزان را با خط نستعلیق کتابت کردند. دکتر احسان قبول، مدیر همکاری های علمی و بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی با حضور در این مراسم از استقبال شایسته زبان آموزان لبنانی از خوشنویسی را هنری اظهار خرسندی کرد و از این کارگاه بازدید نمود. دکتر حسن عطوی، مدیر مرکز آموزش زبان فارسی لبنان نیز ضمن تقدیر از این برنامه، هنر خوشنویسی را هنر فاخر برشمرد و تاثیر این هنر را در آموزش زبان فارسی بسیار مثبت و سازنده دانست. در پایان این کارگاه یک اثر خوشنویسی به دکتر حسن عطوی از آثار کتابت شده، اهدا شد.

لازم به ذکر است اولین برنامه اجرای زنده خوشنویسی برای زبان آموزان مدرسه تابستانی در تاریخ چهارشنبه 26 تیرماه 98 در مجتمع کانون های فرهنگی هنری دانشگاه با استقبال بسیار فارسی آزموان لبنانی برگزار شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

2100 فارسی آموختگان
61 مدرسان جاری
218000 ساعت تدريس تئوري و عملي
38 كشورهاي پذيرش شده