نمرات آزمون زبان فارسی مرکز فردوسی

شماره داوطلبی

نام ونام خانوادگی

نمره کل

107

چاودیر عبدالله

92.32

126

عباس فاضل حسین العثمان

88.43

115

ایمان عباس عبد العامری

86.5

123

فاطمه عباس عبد العامری

85.6

176

هیدمی یاماکورا

84

182

محمد حسین منصور

83.27

156

زینب ناظم الزیدی

80.8

139

مصطفی کرم محمد الموسوی

80

148

مصطفی ابراهیم

80

183

حسین زیدان

78.97

167

موموی اوتاکی

78.12

104

محمد حیدر عبدالامیر

77.82

114

عقیل رزاق جبیر

77.61

131

مصطفی عزیز خلف المیاحی

75.32

194

سید حمیرا احد چورا

74.31

179

عقیل صبار علی العبودی

74.19

175

الوین کوسرما اندرتاما

73.15

145

مریم محمد تمکین البو نایل

72.72

106

نجوی ناظم محمد علی

72.59

180

شیما کریم عبدالله

71.99

186

کاظم رحیم علوان

73.38

113

سعد رعد فیصل

71.5

149

مریم عادل حمزه ابوحاوی

71.25

143

ساره مجید فنجان الرکابی

87.5

125

کارلا زلزلی

69.29

177

حوراء الصدر

68.75

171

غیث هاشم کرم الجودی

65.02

178

آثارعزیز والی الزبیدی

68.45

122

سمانه مسلم مطشر العابدی

67.6

102

محمد عبدالامیر محمود علی

67.3

146

احمد مزاحم حسین

67.01

174

عبدالله عوض مزعل

65.62

135

رضا فاضل حسین العثمان

65.6

133

حسین حامد عباس المرزوک

63.84

150

رسل کامل عبد

62.99

141

نورالهدی حمزه

62.57

154

قاسم حسین جلیل العوجیه

62.52

128

مصطفی حسین سلمان التمیمی

61.96

130

مصطفی فرحان مکاصیص

61.16

181

حسین عاید موسی

61.08

112

امانی محمد مانع ال حمد

60.93

119

اندی محمد مطهری

60.84

109

زینب رضوان صبری

60

117

یسرا خلف حلو اثعالبی

60

168

رضا موحان صالحی

60

147

انفال محمد کاظم الربیعی

60

152

علی غزوان حسین السیاب

60.25

184

فاطمه احمد محمود

60

191

ورود مرام الشدود

58.56

166

سجاد فراس فرحان الهاشمی

58.04

172

زینب مضر امین الاسدی

57.68

190

ساره مطشر جدوع الخلیف

مراجعه به آموزش

151

قاسم محمدالنجرس

57.5

155

سینا جابر علوان اللاوندی

57.5

163

بها توفیق یوسف

57.41

103

عمار قیس عباس القیسی

56.66

136

رحیم عبدالحسین مهدی ابوظلال

56.14

162

محمد حمود ناصر

55.6

116

بشار ناصر الدین

55.52

165

هادی یاسر لفته العایدی

55.15

169

رسول قاسم حنش

54.64

134

جاسم اسماعیل حمد الربیعی

54.29

108

حسن حسین غاوی العتبی

53.52

120

اسرا علا موسی الزبیدی

53.04

127

حسن خضیر عبدالامیر الجابری

52.66

110

اسما موسی عبدالعباس

52.61

144

احمد غالب مهدی المسرجی

52.24

157

مهدی صلاح مرزه

52.16

161

عبدالله ماجد حمید الدریشاوی

51.93

118

امیر ضامرسالم

51.76

111

بنین جاسب جبل الجنابی

51.66

153

محمد صادق رسول السعداوی

50.67

173

حسین علی خضیر حسناوی

50.31

132

جعفر رائد عبدالرضا

47.69

137

منی مطشر الشرهانی

46.87

189

آیات حسین مناتی

46.81

164

مصطفی عبدالرووف الکصار

46.51

170

حیدر جاسم محمد المحیاوی

46.18

158

همام حیدر علی حداحده

45.62

105

منتظر کریم خصاف

45.46

160

محمد جمعه لازم

43.66

142

تقی عبدالجلیل عذیب

43.21

124

علی فالح حسن الدلبوجی

42.5

138

مریم لیث حسین الکریزی

41.81

121

شیما حاکم کاظم

40.94

140

سجاد   فرحان ضیدان مکاصیص

40.04

129

سجاد ریاض لفته العزاوی

39.6

193

سیف هاتف فاهم

38

185

سلام شبر الجبوری

37.89

159

محمد نجم خلیل

24.73

192

علی ناظم علوان العاصمی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

2100 فارسی آموختگان
61 مدرسان جاری
218000 ساعت تدريس تئوري و عملي
38 كشورهاي پذيرش شده