برگزاری دوره های خراسان شناسی برای مدرسه تابستانی مرکز فردوسی

 

دوره های خراسان شناسی برای فارسی آموزان دوره تابستانی مرکز فردوسی روز پنج شنبه 21 شهریور ماه سال جاری با فارسی آموزانی از کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، نروژ، کنیا و کردستان عراق برگزار شد و فارسی آموزان از جاذبه های گردشگری و فرهنگی  نیشابور و مشهد دیدن کردند. این فارسی آموزان از آرامگاه عطار و خیام و کمال الملک و همچنین مناطق گردشگری شادیاخ، معدن نمک و موزه مردم شناسی، کارگاه های فیروزه و کاروانسرای عباسی در نیشابور بازدید و با فرهنگ و جاذبه های خراسان آشنا شدند. یادآور می شود در تاریخ 14 شهریور ماه این فارسی آموزان از مناطق گردشگری  شاندیز، زشک و ابرده نیز بازدید کردند.