اعلام نمرات آزمون اسفند 99

شماره داوطلبی

نام و نام خانوادگی

نمره آزمون

101

علی عزالدین

83.75

102

محمد قزم ناصر ملطاشی

65.62

103

تقی عبدالجلیل عذیب

58.21

104

رشا سعد عبدالواحد

53.96

105

زید علی مراد البصیصی

53.24

106

رائد هادی کاظم

32.07

107

مسلم حسن صبیح الجبوری

40.62

108

احمد محمد سالم العجیلی

77.5

109

محمد عبدالرحیم حسین البهادلی

50.45

110

محمد عبدالاله جونی

45.48

111

مخلد علا حسین جونی

37.5

112

محمد قاسم هادی

49.18

113

مسلم خیری ناجی

71.25

114

علی حمید کشاش

62.72

115

محمد هوسان شامی الزهیری

56.31

116

غزوان جعفر ناصر الغرباوی

65.27

117

حسام حمید کرم الشروعی

67.5

118

امجد حمید مزهر

45

119

احمد حیدر باجی

63.12

120

زهرا عباس نجم الغزالی

56.56

121

مرتضی اکرم خیری

66.25

122

مهیمن عادل صالح

65.62

123

رعد عزیز ضیدان الوحاح

45.57

124

زینب مضر امین الاسدی

70.51

125

مشتاق طالب شاتی

48.36

126

صباح محمد رضا فیصل

59.75

127

عدی مهدی صالح

48.75

128

جعفر رائد عبدالرضا الهاشمی

52.71

129

حسین رزاق عویز

51.08

130

مالک حسن عبد العواج

57.64

131

حیدر علی جدوع المناصیری

48.69

132

احمد ابراهیم کاظم

38.87

133

تقی عبدالزهره نعمه الحلفی

69.98

134

سجاد نوری عریبی الساعدی

46.91

135

بنین علی ناجی الجزائری

69.02

136

احمد سلیم راضی

غایب

137

علی محمد ناجی الجبوری

52.11

138

زمن علی نعمه ال عمر

47.07

139

ماجده خضیر عبد

50.43

140

محمد جباره سلطان

46.87

141

احمد عبدالامیر محمد جواد العبیدی

80

142

حسین علی حسین

48.71

143

امر کریم طعمه

58.43

144

علی محمد عبود

43.75

145

لیث باسم عبدالهادی

43.43

146

محتسیم وحید شیخ

33.75

 

نمرات دیوانیه

نام و نام خانوادگی

نمره آزمون

زینب عبدالحسین الساعدی

90

حسنین هادی الشبلاوی

66.87

احمد عبدعلی جعب

65.11

علی عمادالدین الشمری

62.93

نسرین غنی خضر

60.61

احمد مجید الکابل

53.75

مصطفی خضیر جاسم

51.58

غاده عبد المنعم

50.62

زینب قاسم النصراوی

50.05

محمد جاسم محمد الطیار

50.5

علی طالب  حسین الهجامی

41.7

وائل خضیر عباس

41.6

مسلم السهلانی

40.31

اریج الساعاتی

40

اوس عادل محمد

39.86

محمد جبار السریاوی

39.46

هاله فاضل علوان

33.45

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

2100 فارسی آموختگان
61 مدرسان جاری
218000 ساعت تدريس تئوري و عملي
38 كشورهاي پذيرش شده