هشتمین آزمون سامفا

هشتمین آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی «سامفا» روز جمعه مورخ1400/10/3 برگزار و ثبت نام داوطلبان از تاریخ 1400/9/3 الی 1400/9/10 در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانیwww.sanjesh.org  انجام می پذیرد. متقاضیان برای ثبت نام در این آزمون به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

2100 فارسی آموختگان
61 مدرسان جاری
218000 ساعت تدريس تئوري و عملي
38 كشورهاي پذيرش شده