امضای قرارداد علمی- آموزشی میان مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن علمی ترویج زبان و ادب فارسی ایران

روز یکشنبه 30 آبان ماه 1400، قرارداد علمی- آموزشی میان مرکز فردوسی و انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران به امضای دکتر تقوی، رئیس مرکز فردوسی و دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد، رئیس هیأت مدیره انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران رسید.

بر اساس این قرارداد که به مدت سه سال خواهد بود، مرکز فردوسی در طراحی و ارائه برنامه آموزشی و پژوهشی انجمن ترویج، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت ، و طراحی انواع آزمون های زبان فارسی، برگزاری دوره های دانش افزایی و معرفی و اعزام استادان متخصص آموزش زبان و ادبیات فارسی به دانشگاه‌های خارجی معرفی شده از سوی انجمن ترویج و توسعه آموزش مجازی زبان فارسی در داخل و خارج کشور همکاری خواهد کرد.

در مقابل انجمن ترویج زبان و ادب فارسی متعهد شد مقدمات سفر استادان و نمایندگان انجمن را به کرسی های خارج از کشور فراهم کند. از دیگر مفاد این قرارداد همکاری برگزاری همایش ها و نشست های علمی- فرهنگی مشترک در انجمن ترویج و مرکز فردوسی ، ارائه گواهی نامه آموزشی معتبر و ... بود که بر اساس توافق طرفین تعیین و اجرایی می شود.

در اولین گام در اجرای این قرارداد، سلسله جلسات دانش افزایی برای علاقه مندان به حوزه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با میانداری دکتر احسان قبول، رئیس کارگروه آموزش زبان و ادبیات فارسی انجمن ترویج در موضوعات مختلف دوشنبه هر هفته در حال برگزاری است.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

2100 فارسی آموختگان
61 مدرسان جاری
218000 ساعت تدريس تئوري و عملي
38 كشورهاي پذيرش شده