مقررات آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی

با توجه به اساس‌نامه مرکز، فارسی‌آموزان متقاضی تحصیل در رشته‌های مختلف باید ابتدا دوره‌های فارسی‌آموزی را با موفقیت در مرکز طی نمایند و گواهی لازم را دریافت نمایند.

تبصره: متقاضیان شرکت در رشته‌های زبان‌های خارجی (انگلیسی، فرانسه، روسی و عربی) از این موضوع مستثنی نیستند، با این تفاوت که می‌توانند کلاس‌های زبان‌آموزی خود را هم‌زمان با کلاس‌های تخصصی ادامه دهند. طول دوره آموزشی ایشان 3 ماه است.

1.پذیرش و تعیین سطح

1.1. پذیرش فارسی‌آموز در مرکز تنها با مکاتبه رسمی «اداره دانشجویان بین الملل دانشگاه» صورت می‌گیرد.

تبصره:حضور فارسی‌آموزان در مرکز تنها برای یادگیری زبان فارسی بوده و مرکز تعهدی در قبال سایر مسائل مربوط به فارسی‌آموزان بر عهده ندارد.

2.1فارسی آموزانی که درخواست ثبت نام در سطوح بالاتر زبان فارسی را دارند، در ابتدا از ایشان آزمون تعیین سطح گرفته می‌شود. لذا افرادی که متقاضی تعیین سطح هستند باید به مسئول ثبت نام اعلام کنند.

3.1  پس از تعیین سطح، میزان شهریه واریزی از سوی هر فارسی‌آموز، به وی ابلاغمی‌شود.

تبصره:در صورت موافقت فارسی‌آموز، دوره‌های آموزشی او پس از تعیین سطح، مطابق با جدول دوره‌های آموزشی مرکز (در سطوح سه گانه یا دوره تخصصی) آغاز خواهد شد.

 2.دوره‌های آموزشی

 1.2کلاس‌های آموزشی مرکز، به طور معمول در ابتدای هر ماه شمسی برنامه‌ریزی و آغاز می‌گردد. در صورتی که شمار فارسی آموزان ورودی در هر ماه، بیش از یک کلاس باشد و تعداد آنان به هفت نفر برسد، برای آنان کلاس جدید تشکیل می‌شود؛ با این حال مرکز به منظور ایجاد موقعیت آموزش برای فارسی‌آموزان در هر زمان ممکن، و در صورت تمایل آنان مطابق جدول شماره 2.7 برنامة اختصاصی ارائه خواهد داد.

تبصره: فارسی‌آموزانی که با هدف ادامه تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد و دیگر دانشگاه‌های کشور در مرکز ثبت‌نام می‌کنند، لازم است برای ورود به دانشگاه در ورودی مهرماه، اول اسفندماه سال قبل و برای ورود در بهمن ماه، اول اردیبهشت همان سال دوره فارسی‌آموزی‌شان را شروع کنند.

 2.2فارسی‌آموزان برای شروعهر دوره آموزشی لازم است با معرفی‌نامه اداره دانشجویان بین‌الملل دانشگاه، مراحل قانونی اقامت را طی کنند تا بتوانند برای آن دوره ثبت نام نمایند. کسانی که تمایل به ادامه دوره دارند دو هفته قبل از اتمام تاریخ ویزای خود، به منظور تمدید آن به امور کنسولی اداره دانشجویان بین‌الملل مراجعه نمایند.

 2.3 پس از ثبت نام در صورت انصراف فارسی آموز برگشت هزینه به این صورت است:

_ پس از ثبت نام و عدم حضور در کلاس 20 درصد شهریه کسر می شود.

- در صورت حضور در کلاس تا دو هفته 25 درصد شهریه کسر می شود

- در صورت حضور در کلاس تا یک و نیم ماه 50 درصد شهریه کسر می شود.

- در صورت حضور در کلاس تا سه ماه 75 درصد شهریه کسر می شود

- در صورت حضور در کلاس از سه ماه بیشتر 100 درصد کسر می شود. 

 _ در صورت ثبت نام و عدم حضور  در کلاس چنانچه فارسی آموز پس از 3 ماه یا بیشتر مراجعه کند، 30 درصد شهریه کلاس کسرمی شود.

 3.حضور و غیاب و تأخیر :

1.3حضور فارسی‌آموزان در تمامی کلاس‌ها طبق برنامه ارائه شده، ضروری است.

2.3 فارسی‌آموزاندر طول دوره می توانند به میزان زیر از مرخصی استفاده کنند؛امّاقبل از رفتن به مرخصی باید فرم درخواست مرخصی را از دفتر مرکز دریافت و تکمیل نمایند.

- کتاب اصلی(12جلسه) تا 2جلسه مرخصی؛

- مهارت‌های 8جلسه‌ای، 1 جلسه؛

- مهارت‌های 4 جلسه‌ای، مجاز به غیبت نمی باشند.

- تبصره: تمدید ویزا و گواهی پزشکی شامل موارد فوق نمی‌شود.

3.3 تأخیر فارسی آموزان به صورت زیر محاسبه می شود:

- چهار جلسه تأخیرکمتر از 15 دقیقه،یک جلسه غیبت؛

- دو جلسه تأخیر از 15 تا 30 دقیقه، یک جلسه غیبت؛

- بیش از نیم ساعت، یک جلسه غیبت؛

  تبصره:بابت هر جلسه غیبت بدون اخذ مرخصی تأیید شده یک نمره امتحانی کسر خواهد شد.

4.3غیبت بیش از حد مجاز، منجر به محرومیت از امتحان پایان دوره خواهد گردید و فارسی‌آموز لازم است در درس مورد نظر ثبت‌نام و دوره را تکرار نماید.

5.3  غیبت فارسی‌آموز در جلسه امتحان به منزلة درج نمره صفر برای آن درس خواهد بود و فارسی‌آموز موظف است آن درس را تکرار کند و یا با پرداخت هزینه در آزمون تعیین سطح شرکت کند.

6.3 در کلاس‌های خصوصی یا فوق العاده نیز تنها پس از ارائه موافقت‌نامه استاد، امکان استفاده از مرخصی وجود دارد.در صورت غیبت غیرموجه و تمایل فارسی‌آموز، امکان برگزاری کلاس‌های خصوصی برای جبران ساعات غیبت در قبال پرداخت شهریه از سوی فارسی‌آموز و ادامه دوره با نظارت بخش آموزش مرکز وجود دارد.

4.شرکت در امتحان:

1.4برنامه امتحانی در ابتدای هر دوره به فارسی‌آموزان ابلاغ می‌گردد.

2.4در صورتی‌که فارسی‌آموزان به هر دلیل نتوانند در امتحانات پایان دوره شرکت نمایند، مرکز در قبال برگزاری امتحان مجدد، مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره:اجازه برگزاری امتحان مجدد با گروه های دیگر، با مجوز رئیس مرکز و کسر 5 نمره از نمره نهایی امکان پذیر خواهد بود.

3.4  حد نصاب نمره قبولی70 نمره از 100 نمره خواهد بود. 100 نمره امتحانی شامل50 نمره فعالیت‌های کلاسی، 30 نمره آزمون کتبی و یا آزمون مستقیم از مهارت و 20 نمره آزمون شفاهی و یا آزمون خاص دوره است. در صورت قبول نشدن در امتحانات، فارسی‌آموز هزینه‌ی دوره و یا درس تکرار شده را باید بر اساس هزینه‌ی مصوب مرکز بپردازد.

5. آزمون جامع

نحوه ارزیابی در آزمون جامع به شرح ذیل می‌باشد:

-         آزمون جامع  80 درصد

-         طول دوره  20 درصد

ضمنا نمره قبولی در آزمون 60 از 100 می باشد.

تبصره: 20 درصد نمره طول دوره، برای فارسی آموزانی است که حداقل 6 ماه کامل دوره‌های مرکز را پشت سر گذاشته باشد. در غیر این صورت این درصد در بخش‌های دیگر محاسبه می‌شود.

6.صدور گواهی:

1.6پس از برگزاری امتحانات پایان هر مرحله یا آزمون جامع و اعلام نمرات به مرکز، با تأیید رئیس مرکز برای هر یک از فارسی‌آموزانی که نمره قبولی را کسب نموده‌اند در پایان هر دوره گواهی مربوطه صادر می‌گردد.

7. شهریه آموزشی:

1.7 شهریه معادل ریالی مبلغ 450 یورو با نرخ دولتی برای سه ماه فارسی آموزی است.

توضیح: مبلغ فوق برای کلاس‌های با ظرفیت حداقل6 نفر می‌باشد.

2.7نحوه محاسبه‌ شهریه‌ کلاس های خصوصی یک تا پنج نفره، طبق جدول مندرج می باشد.

3.7 شهریه دریافتی از فارسی‌آموزان تنها برای شرکت در کلاس است و شامل، هزینه‌های دیگر نمی‌شود.

4.7 مبلغ واریزی برای تعیین سطح معادل ریالی 20 یورو دولتی است.

5.7 مبلغ واریزی برای ترجمه گواهی‌نامه آزمون جامع به زبان‌های غیر از فارسی به ازای هر گواهی‌نامه مبلغ 200 هزار ریال می‌باشد.

توضیحات:

  • فارسی آموز،
  • کلاس‌های خصوصی، کلاس‌هایی است که به منظور پوشش ضعف فارسی آموزان در یادگیری درس‌ها و مهارت‌ها به پیشنهاد استاد آن درس یا خود فارسی آموز به آموزش مرکز، تشکیل می شود. زمان و مکان برگزاری، استاد و هزینه این نوع کلاس‌ها توسط اداره آموزش تعیین می‌شود.