اداره آموزش زبان فارسی
Address:
ایران - مشهد، میدان آزادی، پرديس دانشگاه فردوسی روبروی دانشکده ادبیات كدپستی :9177947101
Phone:
تلفن:38804352-051
Miscellaneous Information:

خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه پرسشی، ابتدا پاسخ پرسشهای بخش"نحوه پذیرش و ثبت نام"را ملاحظه فرمایید و در صورتی که پاسخ خود را نیافتید، از راه های زیر با ما تماس بگیرید.

Statistic

100361
 Today : 86
 Yesterday : 172
 This_Week75
 This_Month2238
 All : 100361