تقویم آموزشی

 

شروع دوره آموزشی در اداره آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی اول هر ماه شمسی می باشد

 
 

 

 

آزمون جامع زبان فارسی

نوبت اول

25 مرداد ماه

نوبت دوم

15 دی ماه

 

 

توجه

کلاس‌های مرکز از شنبه تا چهارشنبه برگزار می‌گردد و روزهای پنجشنبه و جمعه مرکز زبان فارسی و واحد ثبت نام تعطیل می‌باشد.