تقویم آموزشی

 

شروع دوره آموزشی در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی اول هر ماه شمسی می باشد

 

4 اردیبهشت      1402

24April                           2023

22رمضان                            1444

1 خرداد         1402

22 May                                2023

21شوال                            1444

1 تیر         1402

22 June                            2023

22ذی القعده   144

1 مرداد       1402

23July                             2023

23 ذی الحجه                         144

1 شهریور    1402

23 August     2023

25 محرم         1445

2 مهر         1402

24 September                    2023

27 صفر              1445

1 آبان         1402

23 October                      2023

26 ربیع الاول  1445

1 آذر         1402

22 November  2023

27 ربیع الثانی       1445

1 دی         1402

22  December                  2023

27 جمادی الاول                   1445

1 بهمن       1402

21 January   2024

28جمادی الثانی   1445

1 اسفند       1402

20  February 2024

29رجب             1445

 

آزمون جامع زبان فارسی

نوبت اول

25 مرداد ماه

نوبت دوم

15 دی ماه

 

 

توجه

کلاس‌های مرکز از شنبه تا چهارشنبه برگزار می‌گردد و روزهای پنجشنبه و جمعه مرکز زبان فارسی و واحد ثبت نام تعطیل می‌باشد.

 

 

 

2 اردیبهشت      1398

22 April                            2019

16 شعبان                      1440

1 خرداد          1398

22 May                                2019

17 رمضان                     1440

1 تیر           1398

22 June                            2019

18 شوال 1440

1 مرداد         1398

23 July                            2019

20 ذی القعده 1440

2 شهریور     1398

24 August    2019

22 ذی الحجه 1440

1 مهر           1398

23 September                   2019

23 محرم 1441

1 آبان           1398

23 October                     2019

24 صفر 1441

2 آذر           1398

23 November  2019

25 ربیع الاول 1441

1 دی           1398

22 December                 2019

25 ربیع الثانی 1441

1 بهمن        1398

21 January  2020

25 جمادی الاول 1441

3 اسفند        1398

22 February  2020

27 جمادی الثانی 1441

Statistic

76894
 Today : 15
 Yesterday : 97
 This_Week352
 This_Month15
 All : 76894