جلسه دانش افزایی مدرسان مرکز فردوسی با محوریت مهارت گفت‌‍و گوی فارسی با حضور دکتر بهروز محمودی بختیاری، استاد دانشگاه تهران و دکتر احسان قبول، مدیر همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه و دکتر محمد تقوی، رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد، سه شنبه سوم آبان ماه بصورت حضوری در کتابخانه قطب علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

در ابتدای این نشست علمی، دکتر محمودی بختیاری با توجه به سابقه بیش از 300 ساله آموزش زبان فارسی، بر اهمیت دانستن این پیشینه تاکید کرد و با توجه به روند رو به رشد آموزش زبان فارسی در دانشگاه های کشور توجه به شیوه‌های بروز در تدریس و آماده سازی منابع بروز را ضروری دانست. وی با اشاره به روش‌های آموزش مجازی تدریس گفت وگوی فارسی با تاکید بر کتاب «فارسی بیاموزیم» مهارت تعامل میان مدرس و فارسی آموزان را مهم دانست. دکتر محمودی بختیاری با توجه به تدریس مجازی در دو سال اخیر و مشکلات نرم افزارهایی مثل ادوبی کانکت که این ویژگی تعاملی را ندارند، بر ضرورت  تولید نرم افزارهایی با امکانات بیشتر و بهره گیری از متخصصان این حوزه تاکید کرد. وی با اشاره به تولید منابع خوب توسط مرکز فردوسی و دیگر مراکز اشاره کرد در آماده سازی منابع باید تفاوت های فرهنگی در نظر گرفته شود. وی با توجه به اینکه اصلی ترین عامل هویتی ایران، زبان فارسی است، در تهیه منابع برای فارسی زبانان و غیر فارسی زبانان در نظر گرفتن تفاوت های فرهنگی را عاملی ضروری دانست.

در ادامه دکتر قبول، ضمن تشکر از دکتر محمودی بختیاری، افزود: راه اندازی سامانه ای از آموزش خط تا مهارت های آموزش فارسی عمومی، آموزش مکاتبات و ... از جمله اقدامات مرکز فردوسی است که در ساختار جدید پیگیری خواهیم کرد. وی با توجه به کارگروه آموزش زبان فارسی انجمن ترویج از انتشار کتاب ها و منابعی که توسط مدرسان مرکز فردوسی تهیه کرده اند، خبر داد. سپس دکتر محمد تقوی ضمن تشکر از دکتر محمودی بختیاری، بر ضرورت آماده سازی منابع استاندارد در حوزه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان تاکید کرد و در بخش پایانی این نشست مدرسان سوالات خود را در زمینه آموزش مهارت گفتگوی فارسی از دکتر محمودی بختیاری مطرح کردند که ایشان به آن ها پاسخ داد.