مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی
آدرس:
ایران - مشهد، میدان آزادی، پرديس دانشگاه فردوسی روبروی دانشکده ادبیات كدپستی :9177947101
تلفن:
تلفن:38804352-051
سایر اطلاعات:

خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه پرسشی، ابتدا پاسخ پرسشهای بخش"نحوه پذیرش و ثبت نام"را ملاحظه فرمایید و در صورتی که پاسخ خود را نیافتید، از راه های زیر با ما تماس بگیرید.