خوابگاه ها در سه سطح در اختیار زبان آموزان قرار دارد

  1. داخل محوطه پردیس با قیمت پایه: ماهیانه 170 هزار تومان
  2. خارج از محوطه پردیس مخصوص پسران: ماهیانه 180هزار تومان
  3. سوئیت های ویژه متاهلین و زنان مجرد: ماهیانه یک میلیون تا یک میلیون و چهارصد تومان

 

dorm1