1- دوره‌­های آموزش دانشگاهی زبان فارسی (3 تا 6 ماهه)

ثبت نام

این دوره برای افرادی مناسب می باشند که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه­های ایران را دارد. در این دوره علاوه بر فراگیری زبان فارسی، دروس تخصصی هر رشته به در قالب آموزش زبان دانشگاهی به افراد آموزش داده می­شود.

2- دوره­­‌های آزاد زبان فارسی (یک ماهه، دو ماهه و بیشتر)

ثبت نام

این دوره برای کسانی که به یادگیری زبان فارسی علاقه دارند مناسب می باشد. این دوره نسبت به نیاز زبان آموز برنامه ریزی می شود.

3- دوره ­های ایران­شناسی

ثبت نام

این دوره برای افرادی که می ­خواهند با فرهنگ ایران از نزدیک آشنا شوند مناسب است. افراد در کنار بازدید از مکان های تاریخی زبان فارسی را نیز فرامی ­گیرند.

4- دوره­‌های پسادکتری زبان و ادبیات فارسی

ثبت نام

پژوهشگرانی که قصد ادامه تحصیل در مقطع پسا دکترا دارند می توانند از این دوره بهره ببرند.

5- دوره­‌های فرصت مطالعاتی

ثبت نام

پژوهشگرانی که قصد پژوهش در محیط علمی زیر نظر استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی را دارند می توانند از این دوره ها بهره ببرند.

6- دوره‌­های دانش­‌افزایی (ویژه­‌ی استادان زبان و ادبیات فارسی کشورهای دیگر)

ثبت نام

مرکز زبان فارسی این امکان را برای مدرسان زبان و ادبیات فارسی فراهم می‌کنند که بتوانند در محیط علمی به ارتقای دانش شغلی خود بپردازند.

7- دوره‌­های تربیت مدرس زبان فارسی

ثبت نام

مرکز فردوسی دوره های تخصصی تربیت مدرس زبان فارسی را با هدف ارتقاءمهارت های حرفه ای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان برگزار می کند.