نتایج دهمین آزمون سامفا بر روی درگاه اینترنتی سازمان سنجش قرار گرفته است برای مشاهده نتایج این آزمون به این آدرس مراجعه فرمایید

http://www.sanjesh.org