کارشناس اداره کل دانشجویان بین الملل وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، آقای رضا زکی زاده، روز دوشنبه 25 دی‌ماه 1402 به همراه دکتر عباس اقدسی، رئیس اداره دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد در راستای تداوم جذب و ارزیابی کیفیت فارسی آموزان غیرایرانی از اداره آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند. 

در ابتدای این بازدید خانم دکتر شهلا شریفی رئیس اداره آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­ زبانان ضمن خیرمقدم به ایشان گزارشی از وضعیت جذب فارسی­ آموزان غیر ایرانی، منابع آموزشی،  شیوه ­های آموزش، امکانات مرکز، کارگروه ها و شورای علمی  این مرکز ارائه کرد. رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی آقای دکتر حسنی نیز در خصوص کمک های دانشکده ادبیات به مرکز و تأمین مکان، نیروی خدماتی مورد نیاز و رفع نیازهای مرتبط با  اطلاعات و فناوری مرکز توضیحاتی ارائه کردند. در ادامه آقای زکی­ زاده ضمن بیان ضوابط و استانداردهای پذیرش فارسی­ آموزان، رعایت این استانداردها و حفظ کیفیت آموزش زبان فارسی را بسیار حائز اهمیت دانست.

در ادامه کارشناس اداره کل دانشجویان غیرایرانی وزارت عتف با همراهی آقایان دکتر اقدسی، دکتر حسنی و خانم دکتر شریفی از کلاس‌ها و امکانات آموزشی مرکز بازدید کردند و با برخی از زبان­ آموزان به گفت­ وگو پرداختند.