جلسه هم‌اندیشی رؤسا و کارشناسان اداره آموزش زبان فارسی  و اداره دانشجویان غیرایرانی دانشگاه  روز سه شنبه 1402/11/03 ساعت 8 صبح در دفتر رئیس اداره آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه خانم دکتر شریفی رئیس اداره آموزش زبان فارسی گزارشی از فعالیت‌ها و شرایط جاری این اداره ارائه کرد. وی همچنین به موضوع ساختار و چارت اداری قبلی و فعلی اداره، توانمندسازی مدرسان و مشارکت­ دادن فارسی‌آموزان در فعالیت های اجتماعی  و مناسبت‌های مختلف درون دانشگاهی اشاره کرد و  این موضوع را باعث تسهیل فرایند یادگیری آنان و افزایش تحمل فرهنگی  زبان­‌آموزان و دانشجویان ایرانی دانست.

در ادامه آقای دکتر اقدسی رئیس اداره دانشجویان غیرایرانی دانشگاه به موضوع اهمیت تبادل نظر و ههماهنگی  بیشتر دو اداره در جهت پیشبرد بهترکارها اشاره کرد و افزود بحث ایجاد و رعایت تقویم آموزشی، فرهنگ‌‌‌ سازی و توجیه مسایل آموزشی- فرهنگی دانشجویان غیرایرانی در بدو ورود به دانشگاه، توسعه فعالیت‌های تبلیغاتی به منظور جذب دانشجو از دیگر کشورها را در برنامه کاری قرار داده­ایم و با جدیت پیگیری می­‌کنیم.

در پایان مقررشد همکاری و همفکری دو اداره در جلسات آتی ادامه داشته باشد تا زمینه تسهیل امورتحصیلی و فرهنگی دانشجویان غیرایرانی فراهم شود.