روز چهارشنبه 16 اسفندماه کلاس آشنایی­ فارسی­ آموزان با غذاهای ایران به همت دو تن از مدرسان این اداره خانم ها خورشیدی و سبک­ خیز برگزار شد. در این کلاس که فارسی­ آموزانی از کشورهای لبنان، سوریه و ترکمنستان در آن شرکت داشتند، فارسی آموزان با مراحل درست­ کردن یکی از غذاهای رایج در ایران بطور عملی آشنا شدند و اصطلاحات مربوط به آشپزی بویژه این غذا را از مدرسان آموختند. با توجه به استقبال خوب فارسی­ آموزان قرار شد این جلسات ادامه پیدا کند.