جلسه تبادل نظر و هم فکری رئیس اداره آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان با مدرسان این اداره روز چهار شنبه9 خرداد ماه جاری با حضور دکتر شهلا شریفی، رئیس اداره آموزش زبان فارسی، کارشناسان آموزشی و  مدرسان این اداره برگزار شد.

این جلسه برای بررسی وضعیت علمی اداره و بیان مشکلات مدرسان به منظور بهبود و ارتقای کیفیت آموزش زبان فارسی به فارسی آموزان برگزار شد. در ابتدا دکتر شریفی، در خصوص برخی از مشکلات فارسی آموزان، ارزیابی کیفی منابع آموزشی حال حاضر مرکز و شیوه‌­های تدریس آنها توضیحاتی ارائه کرد و بر لزوم استانداردسازی منابع و توجه به مباحث فرهنگی در آموزش به غیر فارسی­‌زبانان تاکید کرد. وی از مدرسان درخواست کرد کارگروه‌هایی برای تهیه و تدوین و ارزشیابی کتاب های درسی مخصوص اداره آموزش زبان فارسی تشکیل دهند و با استفاده از تجارب خود در رفع نواقص منابع پیشین و تهیه منابع جدید با این اداره همکاری نمایند. رئیس اداره آموزش زبان فارسی  برگزاری کارگاه های دانش افزایی را برای مدرسان ضروری دانست. در ادامه این جلسه مدرسان مرکز با ارائه تجربیات خود در کلاس های فارسی آموزی به بیان مشکلات موجود پرداختند و شیوه های رفع این مشکلات را با یکدیگر بررسی کردند.