در ادامه دوره آموزش زبان فارسی با غذاهای ایرانی، روز چهارشنبه 9 خردادماه، این کلاس به همت دو تن از مدرسان این اداره خانم ها خورشیدی و سبک­ خیز برگزار شد. در این کلاس که فارسی­ آموزانی از کشور لبنان، در آن شرکت داشتند، فارسی آموزان با مراحل درست­ کردن یکی از غذاهای رایج در ایران به طور عملی آشنا شدند و اصطلاحات مربوط به آشپزی آن را آموختند.