به اطلاع فارسی آموزان گرامی می رساند:

مرکز فردوسی علاوه بر آزمون های برگزار شده در این دانشگاه، نمره آزمون سامفا و آزمون جامع حضوری مراکز تفتاش را می پذیرد.