-  خودتان را معرفی کنید.

سلام من داشا هستم. ۲۹ سال دارم. دانشجوی رشته ی مطالعات خاور میانه هستم. 

-اهل چه کشوری هستید؟

اهل اسلواکی هستم. 

- چرا زبان فارسی یاد می گیرید؟

چون من عاشق زبان فارسی هستم ‌‌‌‌و هم فکر می کنم که با یاد گرفتن و صحبت کردن زبان فارسی می توانم بیشتر و بهتر جامعه و فرهنگ ایرانی را بفهمم. هدف من از یاد گرفتن زبان فارسی هم اینکه دوست دارم پژوهش در مورد ایران انجام بدهم. 

- از چه زمانی با زبان فارسی و کشور ایران آشنا شدید؟

شش سال پیش اولین بار با ایران و زبان فارسی آشنا شدم. در آن زمان در ایران رشته ی ایران شناسی می خواندم و شروع کردم به یاد گرفتن زبان فارسی.

-        چقدر با ایران و فرهنگ ایرانی آشنا هستید؟ 

ده ماه در ایران زندگی کردم و درس خواندم. تجربه ی خوبی بود چون با ماندن مدت طولانی‌تر در ایران با کشور تان بیشتر آشنا شدم و دوستان ایرانی پیدا کردم و جا های جالب کشف کردم‌. 

 - چرا از همان ابتدا سعی می کنید از کلاس های خصوصی و یک نفره استفاده کنید. فکرنمی کنید برای درس گفتگو بهتره دریک کلاس چند نفره وعمومی باشید؟

در ابتدا ترجیح دادم کلاس خصوصی داشته باشم چون بعد از مدت طولانی دوباره شروع کردم به خواندن زبان فارسی. دلیل تصمیم من هم این بود که دوست نداشتم کلاس گروهی که مجازی بود بگیرم ‌‌ . ولی می دانم که کلاس گروهی برای گفتگو و تمرین خیلی مفید است و اجازه می دهد که ما با افراد مختلف صحبت کنیم. اگر فرصت برای گرفتن کلاس حضوری در ایران داشته باشم حتماً در کلاس گروهی هم شرکت می کنم. 

-      دوست دارید کلاس ها حضوری شود و شما در فضای واقعی زبان فارسی را فرا بگیرید؟

بله حتماً. خیلی دوست دارم به ایران برگردم و در آنجا کلاس من را ادامه بدهم. بودن در فضای واقعی و در ایران به یادگیری زبان فارسی خیلی کمک می‌کند.

-  اگر صحبت دیگری دارید بفرمایید.

تا به حال از کلاس های فارسی و جو دوستانه در آنها خیلی لذت برده ام‌ .