مجموعه کتابهای « آموزش نوین زبان فارسی » تالیف دکتر احسان قبول در سال 1389 انتشار یافته است.  این کتاب یکی از پرمخاطب ترین کتاب‌های زبان فارسی در جهان است که در کشورهای لبنان، عمان، پاکستان و نیز مرکز آموزش زبان دانشگاه فردوسی تدریس می‌شود.

روش آموزشی این کتاب‌ها بر اساس تجربیات و پژوهش‌های انجام شده در مقایسه با روش‌ها و منابع دیگر از سهولتف صحت، انسجام و جذابیت بیشتری برخوردار است. بنیان این روش بر آموزش موازی مهارت‌های چهارگانه‌ی زبان فارسی در طول هر دوره است که به نسبت سطح دوره‌ی آموزشی، تاکید بر هر یک از مهارت‌ها نیز متفاوت است.